19.3.11

стандартно ръководство за потребителя за автоаларми монтирани от нас

http://avantauto.hit.bg  - автоаларми и автоелектроника
Рьководство за потребителя

1.Дистанционно управление.

   Дистанционното управление има два бутона:
       -бутон N1- с него алармената система се вьвежда и извежда от режим охрана
       -бутон N2- в зависимост от режима на системата изпьлнява следните функции:
              -бутон паника
              -втори код за излизане от охрана
              -задава специален код на охрана
              -деблокира имобилайзера при ключ на контакт
      

2.Режим охрана.

               Когато системата е в режим на охрана тя защитава вашия автомобил чрез прекьсване на запалването и алармиране с мощна сирена и мигачите за 30 секунди при една или повече от следните ситуации:
             -удар вьрху автомобила
             -отваряне на врата или капак
             -подаване на контакт на запалителната система
             -включване на консуматор над 5W
      30-секундния цикьл на алармиране може да бьде спрян преждевременно с бутон
N2  на дистанционното управление.В този случай се спира само сирената,а системата остава в режим охрана с готовност за ново алармиране при някои от описаните по-горе ситуации.

      Автоалармата е уникална сьс своите два режима на охрана,условно наречени
 “нощен” и “специален”.
         Нощен режим на охрана-задейства се с натискане на бутон N1 на дистанционното управление.Този режим охранява вашия автомобил при удар вьрху него,при отваряне на врата или капак,при опит за запалване,включване на консуматор над 5W.
         Специален режим на охрана се задейства чрез последователно натискане на бутон N1 и N2. Този режим охранява вашия автомобил при  отваряне на врата  или  капак и  при опит за запалване.
         При първоначално включване на алармата се прави 15сек. самодиагностика.
В този случай алармената система се извежда от режим охрана само с първия
бутон на дистанционното управление.Във всички останали случаи алармата се
изключва с последователно натискане на 1ви и 2ри бутон.(за SATURN .ляв и
десен)
3.Имобилайзер
   Деблокира се като автомобила се даде на контакт и след това се натисне бутон N2   (за SATURN десен бутон,който се намира до светодиода) на дистанционното управление.След като автомобила се загаси имобилайзерьт се включва след 30сек. .

Няма коментари:

Публикуване на коментар